BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALAN TANITIMI

Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

  1. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.

Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri (BT), yalnızca bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir. BT, güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayar ağları, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir.

Bilişim sektörü dünyada son 50 yıldır var olan ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür. Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten, Bilişim Teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Halen başka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir. Gelecekte de Bilişim Teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir.

  1. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Bilişim Teknolojileri Alanı altında şu dallar bulunmaktadır:

- Ağ İşletmenliği

- Web Programcılığı

- Veri Tabanı Programcılığı

- Bilgisayar Teknik Servisi

 

OKULUMUZDA BULUNAN DALLAR 

 

WEB PROGRAMCILIĞI

Tanımı

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan nitelikli kişidir.

Görevleri

- İş organizasyonu yapmak.

- Analiz yapmak.

- İhtiyaçları değerlendirmek.

- Algoritma yapmak.

- Web sitesinin görsel tasarımını yapmak.

- Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test etmek.

- Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

 

VERİTABANI PROGRAMCILIĞI

Tanım

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

- İş organizasyonu yapmak.

- Analiz yapmak.

- İhtiyaçları değerlendirmek.

- Algoritma yapmak.

- Veri Tabanına ait tabloları tasarlamak.

- Veri Tabanına ait tabloları program üzerinde oluşturmak.

- Veri Tabanına ait arayüz ortamını geliştirmek.

- Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek.

- Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

 

 

  1. MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

 

Web programcısıolmak isteyenlerin;

- Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,

- Yabancı dil bilen,

- Ekip içinde çalışabilen,

- Sistemli düşünebilen,

- Matematikle ilgili konularda başarılı,

- Kendini yenileyebilen,

- Araştırmacı,

- Sabırlı ve dikkatli,

- Bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline

aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

 

Veri tabanıprogramcısıolmak isteyenlerin;

- Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,

- Yabancı dil bilen,

- Ekip içinde çalışabilen,

- Sistemli düşünebilen,

- Matematikle ilgili konularda başarılı,

- Kendini yenileyebilen,

- Araştırmacı,

- İyi derecede tanımlama yeteneğine sahip,

- Sabırlı ve dikkatli,

- Verilerin saklanması için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline

aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

 

  1. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

işletmenleri, endüstride ve işletmelerde bilgisayar kullanılacak iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan ağların yönetimi için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Birinci derecede cihaz, alet ve yazılımlarla ilgilidirler. Ancak, zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurmaları gerekir.

Meslekteki hastalık riskleri, ağ işletmenleri el aletleri ile fazla çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile karşı karşıya kalırlar. Bilgisayarda çalışanların şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıklarına sebep olur.

Web programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle tasarım ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.

Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir.

Bilgisayarda çalışanların başlıca şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur.

Veri Tabanıprogramcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle programlama ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir. Bilgisayarda çalışanların başlıca şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur.

Bilgisayar teknik servis elemanı, teknik servis (bilgisayar toplanan) ortamında, Elektronik devre yapımını gerçekleştirebileceği atölye ortamında çalışır. El aletlerini çok kullanır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş çoğunlukla ayakta yürütülür, ortam biraz da olsa hareketlidir. Meslekteki hastalık riskleri, bilgisayar teknik servis elemanları ayakta çok fazla vakit geçirirler.

 

  1. İŞ BULMA İMKÂNLARI

işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler.

Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerleri, internet üzerinden ticaret (e- ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel işyerleri de açabilirler.

Veri Tabanıprogramcıları,kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel işyerleri de açabilirler.

Teknik servis elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran işyerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel işyerleri de açabilirler.

 

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Bilişim Teknolojileri

Öğretim Programları

Puan Türü

      Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı' ndan mezun olanlar, aşağıda gösterilen yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP'nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi sureti ile elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP'nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

ÖNLİSANS

Basım ve Yayın Teknolojileri

TYT

Basım ve Yayın Teknolojileri

TYT

Bilgisayar Operatörlüğü

TYT

Bilgisayar Programcılığı

TYT

Bilgisayar Teknolojisi

TYT

Bilgi Yönetimi

TYT

Bilişim Teknolojisi Güvenliği

TYT

Coğrafi Bilgi Sistemleri

TYT

E-Ticaret ve Pazarlama

TYT

Grafik Tasarımı

TYT

İnternet Ağ ve Teknolojileri

TYT

Mobil Teknolojileri

TYT

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

TYT

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

TYT

Web Tasarımı ve Kodlama

TYT

Yeni Medya ve Gazetecilik

TYT

Bilişim Teknolojileri

Öğretim Programları

Öğretim modeli

     Teknoloji Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı' ndan mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir.

LİSANS

Adli Bilişim Mühendisliği

M.T.O.K.

Bilgisayar Mühendisliği

M.T.O.K.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

M.T.O.K.

Biyomedikal Mühendisliği

M.T.O.K.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

M.T.O.K.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

M.T.O.K.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

M.T.O.K.

Yazılım Mühendisliği

M.T.O.K.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile